Arbejdsmiljø og trivsel

Hos Orkla Confectionery & Snacks Danmark vægter vi arbejdsmiljøet højt i hverdagen, både hvad angår det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Det er vigtigt, at medarbejderne har konkurrencedygtige betingelser, indflydelse på egen arbejdssituation og mulighed for at deltage i udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

Vi skal vi tilbyde et arbejdsmiljø, der stimulerer og udvikler medarbejderne, og hvor sikkerheden er høj. Vi tror på, at det gode arbejdsmiljø skabes på baggrund af konstruktive samarbejdsrelationer, god ledelse og tydelige mål. Det gode arbejdsmiljø hos OC&S DK kan eksempelvis aflæses i vores kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed, tal for sygefravær, antal arbejdsulykker m.m.

Vi har en ambition om at være en god arbejdsplads – bedre end de fleste.

CSR-politik