Fælles rammer og retning

Orkla Confectionery & Snacks Danmark skal være et godt sted at arbejde.

Det er vigtigt for os, at Orkla Confectionery & Snacks Danmark er en god arbejdsplads. Som led i denne målsætning arbejder vi bl.a. med ledelsesprincipper og værdier samt en række personalepolitikker. Vi har en målsætning om at opretholde en høj medarbejdertilfredshed.

Ledelse er vigtig!
Essensen af lederskab i Orkla er at skabe værdi ved at arbejde med og gennem andre. Og ledelse er en vigtig parameter i at udvikle organisationen, både hvad angår kompetencer og trivsel og i at opnå vores målsætninger. I vores virksomhed har vi udpeget en tydelig retning for det at udøve ledelse. Vores ledelsesprincipper er struktureret omkring vores tre kerneværdier modig, inspirerende og troværdig.

Personalepolitik
Som eksempler på centrale personalepolitikker kan bl.a. nævnes: Alkoholpolitik, graviditetspolitik, seniorpolitik, orlovspolitik, rygepolitik og stresspolitik.