Klima og miljø

Hos OC&S DK prioriterer vi klima og miljø højt. Det er vores mål, at virksomheden opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed af medarbejdere, kunder, personer i lokalområdet og myndighederne. Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe et godt miljø og klima.

Høj prioritet Vi arbejder kontinuerligt med miljøforbedringer. Vores arbejde med miljøet skal overordnet være kendetegnet af helhedssyn, langsigtede betragtninger og et ønske om at bidrage til at skabe værdi på et så bæredygtigt grundlag, som muligt, inden for fornuftige, økonomiske rammer.

Det er vores CSR politik, der sætter rammerne for vores arbejde med klima og miljø. Hvert andet år udarbejdes der en miljøredegørelse (handlingsplan), hvor vi fortæller, hvor langt vi er kommet i arbejdet, og hvad vi vil have fokus på de kommende år.

Konkrete initiativer
Helt konkret arbejder vi løbende med at genbruge overskudsvarme fra produktionen. Et tiltag her er, at vi i 2016 begyndte at levere den overskydende varme fra chipsproduktionen ud i fjernvarmesystemet og dermed forsyner naboer med varme og varmt vand. Vi har gennemført og vil fortsat gennemføre tiltag, der sparer på el gennem elektronisk styring af kedler. Vi sorterer papir, pap osv. til genbrug.

Når vi investerer, undersøges muligheder for at investere i renere teknologi – eksempelvis har vi valgt, at alle nye firmabiler skal køre i miljøklasse A-B, og at nye lastbiler skal ligge i den bedste miljøklasse.

Vi vil indgå i et udviklingssamarbejde med leverandører med henblik på at afsøge mulighederne for at anvende miljørigtige materialer og processer i samarbejdet.

Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte blive stadigt mere bevidste om deres klima- og miljøansvar i dagligdagen.

CSR-politik