Ledelsen i OC&S DK


Adm. direktør
Kim Munk

Salgsdirektør
Patrick Collart

Marketingdirektør
Lars Hørlyck Christensen

Forretningsudviklingschef
Henrik Sidelmann

Supply Chain direktør
Jette Bruun

Økonomidirektør
Peder Roar Jensen

HR direktør
Jan Jensen