Vores lokalområde

Orkla Confectionery & Snacks Danmark – det tidligere KiMs – er en del af lokalområdet i Søndersø og på Nordfyn.

Hos os ønsker vi at have et godt forhold til vores naboer og resten af lokalområdet på Nordfyn. Det gælder eksempelvis kommunen, det øvrige erhvervsliv, de lokale organisationer og områdets uddannelsesinstitutioner.

Kendt ansigt
Vi ønsker, at Orkla Confectionery & Snacks Danmark lokalt opleves som en stor og vigtig virksomhed og arbejdsplads, der involverer sig lokalt. Vi ønsker, at være kendt som en ansvarlig virksomhed med et godt og kendt ansigt – og et sted, hvor mange lokale gerne vil arbejde. Derfor støtter vi lokalområdet, bl.a. gennem lokale sponsorater.

Tæt på naboerne
Med jævne mellemrum byder vi naboerne indenfor til åbent hus arrangementer, hvor vi fortæller om virksomheden, vores produkter og virksomhedens planer.

Vi indviede vores fabrik i Søndersø i 1971. Søndersø er siden vokset, og i dag er der beboelse ganske tæt på vores fabrik. Det giver særlige udfordringer i forhold til transport og lugtgener. Både af hensyn til nærmiljøet og miljøet generelt arbejder vi derfor målrettet med at nedbringe en række miljøbelastende faktorer. Vi har bl.a. opsat mål for udledning af spildevand, udslip, genbrug af vand, forbrug af el osv.